Pozastavení advokátní činnosti

Advokát Mgr. Martin Kašpar pozastavil advokátní činnost.