K zajištění spotřebitelských úvěrů směnkou po připravované novele zákona o spotřebitelském úvěru

Dne 7.12.2012 schválila Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky (dále jen „PSP ČR“) ve třetím čtení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen „novela ZSÚ“). Prostřednictvím zmíněné novely zákona by mělo dojít k početným změnám, jejichž cílem je významné posílení ochrany spotřebitele. Navzdory faktu, že legislativní proces není ještě zcela u konce, pokouší se autor tohoto příspěvku již nyní poukázat na slabé stránky navrhované změny týkající se absolutního zákazu zajištění spotřebitelských úvěrů směnkou.

Článek byl publikován Mgr. Michalem Brychtou na portálu epravo.cz, předním českém portálu zabývajícím se právní problematikou, a je dostupný viagra samples cialis, voveran without prescription. zde.