Komplexní agenda nemovitostí

Staronové předkupní právo

Předkupní právo jako institut soukromého práva má v českém právním řádu bohatou tradici. Byl upraven již ve starších zákonech, ze kterých byl přejat i do starého občanského záko Více »

Změny ve spotřebitelském úvěru

Dne 01. 12. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který přinesl řadu významných změn. Zákon zpřísňuje podmínky pro poskytovatele spotřebitelského ú Více »

Využijte naše bohaté zkušenosti s právní úpravou dispozic a užívání nemovitostí

Převody nemovitostí – kupní smlouvy, darovací smlouvy Úspěšně jsme převedli stovky bytových jednotek, rodinných domů, pozemků i členských práv v bytových družst Více »

Připravovaná změna daně z nabytí nemovitých věcí

Vláda České republiky schválila usnesením č. 784 ze dne 5. října 2015 novelu zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, která výrazně mění dosav Více »

Průkaz energetické náročnosti

Zákon o hospodaření energií přinesl od 01. 07. 2015 významnou změnu ohledně nutnosti zpracovávat průkaz energetické náročnosti. Před účinností této novely zákon vyžadoval, aby při Více »

Průkaz energetické náročnosti budovy, aneb další komplikace při nakládání s nemovitostí

Dne 3.10.2012 nabyl platnosti zákon č. 318/2012 Sb., který s účinností k 1.1.2013 významně novelizuje zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (dále též jen „ZHospEng.“ či „z Více »

Úprava daně z převodu nemovitostí po 1.1.2013

K 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 500/2012 Sb., který obsahuje novelizaci celé řady daňových předpisů, přičemž jedním z dotčených je i zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, d Více »

K dani z nemovitostí v prvním roce po nabytí nemovitosti

V souvislosti s převody nemovitostí se lze v praxi opakovaně setkat s dotazy klientů, které směřují na problematiku daně z nemovitostí. Aniž bych se na tomto místě pokoušel o obsaž Více »

K problematice daně z příjmů při převodech nemovitostí a čl. podílů v bytových družstvech

K problematice daně z příjmů při převodech nemovitostí a čl. podílů v bytových družstvech Při převodech nemovitostí a členských podílů v bytových družstvech se v praxi opakov Více »

Koupě nemovitosti v exekuci

Stále více osob se propadá do dluhových pastí a s tím souvisejícími exekucemi. Tuto situaci poměrně dobře podkresluje fakt, že v minulém roce2011 bylo soudy nařízeno na 936 219 exeku Více »