Smluvní agenda

 

Řešení závažnějších dopravních přestupků

Řešení závažnějších dopravních přestupků - předcházení ztrátě bodů a zákazu řízení V běžném životě řidičů může často docházet k situacím a prob Více »

Změny nového občanského zákoníku schváleny vládou

Nový občanský zákoník nabyl účinnosti 01.01.2014 a přinesl s sebou řadu zásadních změn. Některá ustanovení však způsobují v praxi značné potíže a komplikují život lidem. Odborn Více »

Reklamace zájezdu

Dle nového občanského zákoníku je možné reklamovat vady zájezdu včetně požadování náhrady za újmu za narušení dovolené. Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž byl zákazník ujištěn Více »