Společenství vlastníků jednotek

 

Změny SVJ podle nového občanského zákoníku

Nový občanský zákoník (NOZ) nahradil původní úpravu této problematiky, která byla obsažena v zákoně o vlastnictví bytů, a přinesl celou řadu změn týkajících se společenství vla Více »

Změny SVJ podle nového občanského zákoníku

Nový občanský zákoník (NOZ) nahradil původní úpravu této problematiky, která byla obsažena v zákoně o vlastnictví bytů, a přinesl celou řadu změn týkajících se společenství vlas Více »