Vymáhání pohledávek

K zajištění spotřebitelských úvěrů směnkou po připravované novele zákona o spotřebitelském úvěru

Dne 7.12.2012 schválila Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky (dále jen „PSP ČR“) ve třetím čtení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském Více »