Zastupování před soudy

Změny nového občanského zákoníku schváleny vládou

Nový občanský zákoník nabyl účinnosti 01.01.2014 a přinesl s sebou řadu zásadních změn. Některá ustanovení však způsobují v praxi značné potíže a komplikují život lidem. Odborn Více »