Zastupování v exekučním řízení

Aktuální změny v úpravě exekucí z pohledu věřitele – oprávněného

Jednou z oblastí práva, ve které dochází k častým změnám, jsou exekuce. Připomeňme, že tam, kde nestanoví Exekuční řád zvláštní úpravu exekucí, použije se na exekuce ustanovení Více »

Exekuční řízení po 1. 1. 2013

S datem 1. 1. 2013 vstoupí v účinnost dvě zásadní novely, které ovlivní exekuční řízení prováděná soudními exekutory a vykonávací řízení, která provádí soudy. Jedná se o no Více »