PRO BONO

Finančně podporujeme:

humanitární neziskovou organizaci Lékaři bez hranic, která se zaměřuje na pomoc lidem v rozvojových a ve válkami zmítaných zemích

Lékaři bez hranic

neziskovou organizaci Zdravotní klaun, která přináší smích a radost hospitalizovaným dětem

Zdravotní klaun