Průkaz energetické náročnosti budovy, aneb další komplikace při nakládání s nemovitostí

Dne 3.10.2012 nabyl platnosti zákon č. 318/2012 Sb., který s účinností k 1.1.2013 významně novelizuje zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (dále též jen „ZHospEng.“ či „zákon o hospodaření energií“). Vedle mnoha dalších změn přinesla zmíněná novela zákona o hospodaření energií podstatné posuny právní úpravy v oblasti průkazu energetické náročnosti budovy. Cílem tohoto příspěvku je alespoň v hlavních bodech poukázat na povinnosti, které nová právní úprava přináší vlastníkům nemovitostí v souvislosti s výkonem jejich vlastnického práva (zejména z hlediska úplatného zcizení nemovitosti a omezení vlastnického práva v podobě uzavření nájemního vztahu).

Článek byl publikován Mgr. Michalem Brychtou na portálu epravo.cz, předním českém portálu zabývajícím se právní problematikou, a je dostupný zde. retina a without a rx, azathioprine buy no prescription.