Řešení závažnějších dopravních přestupků

Řešení závažnějších dopravních přestupků – předcházení ztrátě bodů a zákazu řízení

V běžném životě řidičů může často docházet k situacím a problémům, kdy v důsledku stresu či spěchu ať před důležitým jednáním, cestou do práce nebo za jiných okolností, uskutečnění řidič takové chování, kdy mohou být závažnějším způsobem porušeny dopravní předpisy, přičemž ale pořád nejde o trestný čin ale o jednání odpovídající správnímu deliktu, tj. zpravidla přestupku.

Z praxe je možné uvést případ klienta, který u nejmenované obce s blíže nespecifikovaným vozidlem předjížděl vozidla, i když se nemohl bezpečně zařadit před vozidla, která hodlal předjet a dále ohrozil a omezil protijedoucí řidiče.

Tomuto klientovi následně bylo jako provozovateli vozidla doručeno předvolání k podání vysvětlení, přičemž se obával velkého počtu udělení bodů, které za tento závažnější přestupek jsou v zákoně uvedeny anebo také dočasného zákazu činnosti, tj. zákazu řízení.

Klientovo zastoupení jsme převzali, ústního jednání u správního orgánu jsme se zúčastnili a klienta omluvili ze zdravotních důvodů. Zároveň jsme nechali zaprotokolovat vše potřebné, zejména, že klient se vyjádří do 14 dní s tím, že správní orgán zpravidla s právním zástupcem, vůči kterému bývá na jednání větší respekt, věc probere a upozorní ho na zákonný postup.

Následně jsme o jednání informovali klienta a klient podepsal vyjádření, dle nějž nedokáže již zpětně interně dohledat a zjistit, která ze spolupracujících osob a zaměstnanců jel tímto vozidlem a řídila jej právě toho rozhodného data. Klient tedy nemůže pomoct správnímu orgánu a říct mu, kdo konkrétně tento možný přestupek mohl spáchat.

Výsledkem tohoto písemného vyjádření byl velmi pozitivní.

Správní orgán nezjistil, kdo spáchal přestupek, neboť platí zásada, že v pochybnostech ve prospěch obviněného, a klientovi jako provozovateli vozidla byl doručen pouze příkaz ohledně uložení pokuty v částce řádově pár tisíc za správní delikt provozovatele vozidla, u nějž se body nepřičítají, a zákaz řízení se neukládá, to vše ze zákona.

Klient tedy ke své spokojenosti nedostal žádný větší počet bodů, nedostal ani zákaz řízení a zaplatil pouze malou pokutu.

 
sulfato de amantadina, maximum cialis dose.

Mgr. Zdeněk Burda