Mgr. Ing. Ivan Soudek

Ivan Soudek

advokát


E-mail: ivan.soudek@seznam.cz

Do naší kanceláře přišel již roku 2010. Právem se však intenzivně zabývá už od roku 1988 od vleklého sporu s Lidovým bytovým družstvem v Praze a jeho nástupci (nejen o byt, ale i o charakter družstva a později o podobu družstevnictví vůbec). Rozsáhlou praxi nejen právní ale i ekonomickou a politologickou získal při působení v zastupitelstvu a dalších orgánech města Prahy a v městských podnicích v letech 1990-1994 a správě firem a nemovitostí jeho širší rodiny. Díky tomu zná právo i z pozice přímo dotčeného účastníka a advokátního klienta i u komplikovaných a beznadějných případů. Může pro Vás využít znalosti získaných absolvováním magisterského studia na právnické fakultě MU v Brně (2003) i UK v Praze (2006) a praxí zejména v oboru správy nemovitostí, bytového práva a bytových družstev včetně všech stupňů soudního řízení včetně dědického a správního řízení zejména stavebního a městské správy. (včetně úspěšné stížnosti před Evropským soudem pro lidská práva)

Je mu blízké právní programování – pravidla, předpisy, stanovy (přes 100 družstev užívá jím koncipované stanovy) a hledání nových souvislostí a řešení, jakož i mezer v nich. Plně se uplatní tam, kde je třeba systematické a důkladné práce (pokud na to v právní praxi zbývá dost času). I přes povrchnost některých soudů staví na důkladné znalosti případu.   Pro řešení Vašich problémů může k právním znalostem nabídnout i technické (zejm. elektro, informatika, stavby a doprava) včetně práce s informačními systémy, technickými normami, mapami, výkresy, výpočty a tabulkami. Při řešení případů je schopen komunikovat také anglicky a rusky částečně německy a polsky.   Záliba v turistice mu zpříjemňuje úkoly při práci v terénu.

Od července 2016 pracuje jako samostatný advokát, který s kanceláří volně spolupracuje.