Mgr. Martin Kašpar

20160520_portret_čb_341

advokát


E-mail: advokat@martin-kaspar.cz
Telefon: +420 774 101 130

V roce 2005 jsem absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem působil v akademickém senátu fakulty i univerzity a získal titul magistra práv (Mgr.), během studia jsem rovněž absolvoval studijní pobyt na Universität Konstanz. Praktické zkušenosti s obchodním právem jsem získával již během studia v rámci činnosti v řadě českých obchodních společností.

Zkušenosti z generální advokátní praxe jsem získal v několika českých advokátních kancelářích, a to i se zaměřením na obchodní právo, rozhodčí řízení a insolvenční řízení. Dále jsem prohloubil zkušenosti z praktického jednání s řadou obchodních společností v oblasti loterijního sektoru, kde se zaměřuji hlavně na nájemní smlouvy a v obecné rovině na převody nemovitostí.

Advokátní praxi samostatného advokáta vykonávám od 26.4.2010, kdy jsem u příležitosti mezinárodního dne duševního vlastnictví byl zapsán do seznamu advokátů (ČAK e.č. 13145). Z hlediska rozsahu služeb se zaměřuji na právní vztahy k nemovitostem, a to zejména pronájmy, převody a advokátní úschovy kupní ceny či jiné hodnoty, dále na vymáhání pohledávek, zastupování
v občanském soudním řízení, a to např. dědické spory, rozvody, určovací žaloby i směnečné právo.

K řešení právních problémů se snažím přistupovat konstruktivně a prakticky. Mnohdy je v zájmu klienta se spíše dohodnout s protistranou, než vésti dlouhý a náročný soudní spor. Klientům vysvětluji časovou a ekonomickou náročnost sporů, ale zároveň je upozorňuji rovněž na nutnost respektu zásady „Vigilantibus iura scripta sunt“, tj. bdělým náležejí práva. Prevence a nepodcenění úskalí právního řádu a aplikace práva v České republice je podstatná pro každého, kdo vstupuje do právních vztahů nebo chce chránit svůj majetek. Jsem rád, že se mi mnohdy daří přimět k dohodě protistranu, u které bych to nečekal. Ne vždy se však podaří a pak nezbývá, než trpělivě a důsledně vymáhat práva.

V advokátní kanceláři se snažíme užívat výhody intenzivní spolupráce při vývoji inovativního softwaru Praetor II s partnerskou společností Praetor Systems s.r.o. a věřím, že budete s úrovní poskytování právních služeb spokojeni, jako celá řada fyzických i právnických osob.