Využijte naše bohaté zkušenosti s právní úpravou dispozic a užívání nemovitostí

Převody nemovitostí – kupní smlouvy, darovací smlouvy

Úspěšně jsme převedli stovky bytových jednotek, rodinných domů, pozemků i členských práv v bytových družstvech a řadu komerčních nemovitostí od živnostenských provozoven až po průmyslové areály, a to kompletně od prvního setkání kupujícího a prodávajícího až po výplatu daně z převodu nemovitostí či odhlášení od daně z nemovitostí.

Řešíme a odstraňujeme zatížení nemovitostí řadou komplikovaných právních vad od věcných břemen počínaje, přes exekuční příkazy k prodeji nemovitosti, nevýhodné nájemní smlouvy, sídla cizích společností, až po předkupní práva státu.

Prověřujeme právní stav nemovitostí a jsme plně součinní při řešení financování nemovitostí z hlediska zřízení, výmazu či změny zástavních práv zajišťujících pohledávky z úvěrů sloužících k financování předmětných nemovitostí.

Převody řešíme úplatné i bezúplatné, a to směny nebo darování (darovací smlouvy), při nichž je typicky zřizováno věcné břemeno doživotního užívání ve prospěch dárce. Přirozeně řešíme i zápisové řízení u příslušného katastru nemovitostí, a to ať již vkladem, záznamem případně i předběžná opatření ve vztahu ke katastru nemovitostí.

buy astepro from india, shop for generic cialis. Pronájmy nemovitostí

Četné zkušenosti máme s nájemními vztahy k nebytovým prostorům v souvislosti s podnikatelskou činností, ale i užíváním bytové jednotky k bydlení, a to při zastupování nájemce i pronajímatele.

Známe problematiku kaucí, předplaceného nájemného, vyklízení nemovitostí a uplatnění zadržovacího práva za dlužné nájemné i vymáhání dlužného nájemného. Rovněž řešíme předkupní práva závazková i věcná.

Daňové aspekty dispozic s nemovitostí

Jsme připraveni vypracovat Vám daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí, přihlášení a odhlášení k dani z nemovitostí a případně aktivně spolupracovat se znalci nebo daňový poradcem či účetním při komplikovaných účetně daňových aspektech ekonomických užitků spjatých s nemovitostí.

Služby pro realitní společnosti

Známe specifika poskytování právních služeb realitním kancelářím, známe schéma obchodů a umíme hájit Vaše zájmy, reportovat průběh realitních obchodů, navázat se na Váš obchodní i informační systém. Mezi naše klienty se řadí velké i střední renomované realitní kanceláře i lokálně působící samostatní makléři. Krom zajištění převodů nemovitostí Vám samozřejmě poskytneme právní služby související s obchodním právem ve vztahu k makléřům, založení či změny ve společnosti nebo vymáhání pohledávek z realitních obchodů. Našimi klienty jsou společnosti M&M Reality holding a.s., IMMOINVEST Corporate trading s.r.o., PINK Reality s.r.o., GALANT Reality s.r.o. a další.

Služby pro samostatné kupující či prodávající

V podstatě každý občan alespoň několikrát za život převádí nemovitost nebo uzavírá nájemní smlouvu. Vyplatí se nepodceňovat právní vztah spjatý s užíváním nemovitosti, neboť případné škody mohou být naprosto zásadního charakteru.

Krom vypracování nebo připomínkování kupní smlouvy nabízíme i související službu advokátní úschovy představující nejen úschovu kupní ceny, ale i listin, tj. smluvní dokumentace, a tak bezpečný způsob zajištění realitního obchodu.

Další specializované služby

V oblasti nemovitostí poskytujeme i další služby specifické z hlediska předmětu nebo subjektu, a to např. zajištění založení společenství vlastníků jednotek, smlouvu o výstavbě či další smluvní dokumentaci pro developery.

Pro využití našich bohatých zkušeností s agendou nemovitostí se na nás neváhejte obrátit.